Jäätmete minimiseerimisprogrammide väljatöötamine ettevõtetele

 

Spetsialistid on läbinud vastava kursuse:

 

Aeg: alates(kuu/aasta)

        kuni (kuu/aasta)

16-19, 1994

Asukoht

Lohusalu, Eesti

Asutus

World Environment Center,USA

Teema

Waste minimization workshop

Tunnistus

Certificate of Recognition

 

 

 

ja praktiseerinud ettevõttes Norma AS