Jäätmete käitlustehnoloogiate väljatöötamine

 

EcoLabori spetsialistidel on  järgmiste ohtlike jäätmete käitlustehnoloogiate väljatöötamise kogemus (enne seda olid spetsialistidel suured kogemused mürkide, nagu neurotoksiinid ja tsütotoksiiniuid gürsa, kobra mürgist ning falloidiinid kollasest kärbseseenest puhastamisel:

 

1)      Elavhõbedat sisaldavad pestitsiidid (granosaan)

2)      Arseeni sisaldavad jäätmed

3)      Raskmetalle sisaldavad galvaanika setted

4)      Selleeni sisaldavad värvijäätmed

5)      Raskmetalle (Pb, Zn,Hg, ) sisaldav lendtuhk

6)      Raskmetalle sisaldavad happelahused (söövitusjäätmed)

7)      Leelismetallide (Cs, K, Na, ) jäätmed

8)      Gr6+ sisaldavad jäätmed

9)      Tundmatu koostisega jäätmete identifitseerimine ja käitlemine.

10)   Tsüaniide sisaldavad jäätmed

11)   Keemiliselt eriti aktiivsed jäätmed ( SOCl2, PCl3, PCl5, SnCl4, TiCl4, oleum jne)

12)   Ba sisaldavad jäätmed

13)   Tugevalt toksiliste ainete jäätmed

Jne.