Teenuste hinnakiri

 

Teenus

Hind EUR.

Tundmatute ainete identifitseerimine (kemikaalide ja jäätmete identifitseerimine)

NB – Vajalike analüüside hinnad lisanduvad teenusele, vt hinnakirja allpool

71,00

Jäätmete prügilakõlblikkuse hindamine vastavalt KKM määruse nr 38, 29.04.2004 kriteeriumitele.

Vajalike analüüside arv sõltub jäätme koostisest ja tekkest.

Küsi hinda

Leostustesti ettevalmistamine jäätmete prügilakõlblikkuse hindamiseks

Vastavalt standardile EN 12457/2

32,00

Jäätmeproovi ettevalmistamine analüüsiks (homogeniseerimine, purustamine jne)

23,00

Niiskusesisalduse määramine

10,00

Tuhasuse määramine

13,00

Ülemise kütteväärtuse määramine

44,00

Alumise kütteväärtuse arvutamine

13,00

pH määramine (keskmine)

10,00

Kogu lahustuv aine (TDS)

29,00

Üldlämmastiku sisaldus

23,00

Üldfosfori sisaldus

25,00

Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC)

26,00

Lahustuv orgaaniline süsinik (DOC)

32,00

Naftaproduktide määramine IP spektroskoopia meetodil:

 

Vees

50,00

Pinnases

57,00

Rasvade määramine IP spektroskoopia meetodil

57

Pindaktiivsete ainete määramine IP spektroskoopia meetodil

55

Gaaskromatograafiline määramine koosproovi eeltöötlusega:

 

Naftasaadused

61,00

BTEX

80

Pestitsiidid

150

PAH

155

PCB

145

Fenoolide määramine (keemiliselt):

 

üldfenoolid

45,00

Kahealuselised fenoolid

36,00

Õlijäätmete analüüs:

 

Leektäpp

25,00

Veesisaldus

31,00

Tihedus

10,00

Vees lahustuvad happed ja alused

20,00

Halogeenide sisaldus

43,00

Väävli sisaldus

39,00

Ülemine põlemissoojus

42,00

Alumise põlemissoojuse arvutamine

13,00

Viskoosus

13,00

Tuhasus

19,00

Tahked osised

16,00

Halogeenide kvantitatiivne määramine:

 

anorgaaniliselt seotud

28,00

orgaaniliselt seotud

43,00

kvalitatiivne määramine

16,00

Raskemetallide määramine:

Eeltöötlus

16,00

AAS meetodil (iga metall)

20,00

Keemiliselt

16,00

Sulfiidse väävli määramine

 

Pinnases

29,00

Vees

23,00

Cr(VI) määramine:

 

Pinnases

29,00

Vees

16,00

Cr(III) määramine:

 

Pinnases

20,00

Vees

16,00

Tsüaniidide sisaldus jäätmetes

29,00

Proovide võtmine spetsialisti poolt:

Proovivõtja tunnitasu iga väljas viibitud tunni eest (ka sinna- ja tagasisõidu aeg)

22,00

Läbisõidu maksumus (sinna ja tagasi, kr/km)

 

Tallinna linna piires

0,50

Väljaspool Tallinna

0,45

Kiiranalüüsid 24 tunni jooksul - juurdehindlus 50%.

Üle 10 proovi kehtib hinnaalandus 20%

Hinnale lisandub käibemaks